Jste u nás poprvé?

V případě, že projevíte zá-jem o registraci, preventi-vní prohlídku nebo ošetření na naší zubní klinice buďte prosím tak laskavi, a kon-taktujte nás telefonicky ne-bo emailem.

Při písemném kontaktu emailem nám popište účel vaší návštěvy, vaše problé-my a současně nám také uveďte telefonické spojení na Vás, abychom vás mohli kontaktovat.

Pokud nejste dosud u nás zaregistrováni a máte o naší zubní kliniku zájem, pro-síme o vyplnění krátkého dotazníku. Jeho vyplněním a odesláním si tak ušetříte čas strávený v naší čekárně. Formulář si také můžete po vyplnění vytisknout a vzít s sebou na vaší první náv-štěvu.