Panoramatický rentgen Planmeca ProOne


Nejnovější, plně digitální panoramatický rentgen Planmeca ProOne spojuje jednoduchou eleganci s mimořádnými zobrazovacími možnostmi.

Polohování pacienta
Boční přístup pacienta a jeho otevřené polohování téměř vylučují chybu v polohování, jednu z nejčastějších příčin nepodařených snímků. Systém tří na sebe kolmých laserových paprsků zajišťuje přesnou polohu určených anatomických bodů. Expozice může být prováděna jak u stojících pacientů, tak i u sedících, například na invalidním vozíku nebo nemocničním lůžku se zdviženou zádovou opěrkou.

ProOne umožňuje volbu takových expozičních parametrů, aby byla dosažena co nejnižší dávka u všech typů pacientů i projekcí. Vysoká přesnost zobrazení je dosažena zobrazovací geometrií, která vychází z podrobných studií o velikosti i tvaru čelisti. Podle anatomie pacienta lze vybrat z 9 možností, aby ostře zobrazená vrstva kopírovala co nejpřesněji velikost i tvar jeho čelisti.

Zobrazovací možnosti
Kromě standardních programů (dospělý, dětský, dutiny, čelistní klouby) se pro specifické diagnostické požadavky nabízí volitelný balíček speciálních expozičních programů. Interproximální program je vhodný pro zjišťování mezizubních kazů, zuby se na snímku nepřekrývají. Pro implantologii je vhodný program s úpravou ortogonálnosti, rentgenový svazek je vždy kolmý k čelisti. Bitewing program poskytuje stejnou informaci jako intraorální bitewing projekce, avšak při jedné expozici, s mnohem nižší dávkou a s užitečným zvětšením. Cross-section program umožňuje příčné zobrazení čelistních kloubů a čelisti v molární a premolární oblasti.

Ovládání
Barevný dotykový displej s grafickým uživatelským rozhraním zobrazuje veškeré potřebné informace a obsluha rentgenu se může soustředit na polohování pacienta a komunikaci s ním. Digitální dynamické řízení expozice (DEC) zajišťuje optimální expozici pro každého pacienta.

Software
Digitální Planmeca ProOne se dodává se zobrazovacím programem Planmeca Dimaxis. Program obsahuje všechny standardní nástroje pro úpravu snímků, měření, exportu a tisku. V programu Dimaxis je integrována databáze Solid Embedded EngineTM, která se stará o profesionální ukládání a správu dat. Automatické zálohování splňuje všechny přísné požadavky na zabezpečení dat a předchází ztrátě klinických informací. Planmeca Dimaxis software je plně DICOM kompatibilní. Planmeca TWAIN Driver rovněž umožňuje přenášet obrazová data přímo do libovolného TWAIN kompatibilního softwaru.

ZDROJ: www.vmk-rtg.cz

BeeFill


Pro endodoncii a to přístroj BeeFill - který využívá techniky kondenzace gutaperči - progresivní systém v oboru endodoncie.

RECIPROC


Během krátké doby se z RECIPROC® stal celosvětově velice úspěšný systém pro preparaci kořenového kanálku pomocí pouze jednoho nástroje. Kromě preparace je systém efektivní také při odstraňování gutaperči a provizorních výplní při definitivním ošetření. Díky tvaru nástroje a recipročnímu pohybu je nástroj R25 schopen efektivně odstranit výplňový materiál a bezpečně dosáhnout pracovní délky bez použití rozpouštědel. Pokud je poté třeba kanálek rozšířit, jsou k dispozici další velikosti nástrojů systému RECIPROC®. S pomocí RECIPROC® je nyní ošetření kořenového kanálku snadné, časově úsporné a bezpečné.

ZDROJ: www.vdw-dental.com

Implant Center I


Implantační přístroj kterým děláme kompletní implantáty, paraoperace, reenda a chirurgické extrakce.

Komplexní vyšetření a preventivní prohlídky


Jedná se o vstupní komplexní vyšetření nového pacienta, kontrolní vyšetření registrovaného pacienta a pravidelné preventivní prohlídky u zubního lékaře, které mají být 2x ročně.

Chtěli byste se objednat na preventivní prohlídku? Rádi si s Vámi sjednáme termín. Volejte: +420 222 721 266

Implantologie


Zubní implantologie je nedílnou součástí moderní stomatologie, pomáhá nahradit z různých důvodů ztracené zuby a tím obnovit základní funkce chrupu jako je žvýkání, správná výslovnost, ale i krásu vašeho úsměvu. Implantáty nahrazují kořen zubu, vsazují se do kosti čelisti a na ně se připevňují korunky, můstky nebo snímací náhrady. Díky dentálním implantátům už není nutné mezery v zubním oblouku ošetřovat můstky a brousit na korunky zdravé zuby, lze jimi zajistit, aby zubní protézy se v ústech při jídle, mluvení a úsměvu nepohybovaly. Pevně sedící a esteticky vypadající zubní náhrady nesené implantáty vám pomohou získat sebedůvěru, o kterou vás nevyhovující protézy možná připravily.

Jak funguje zubní implantát?
jedná se o váleček z čistého titanu, který je opatřen závitem, vypadá jako šroubek, povrch implantátu je speciálně ošetřen tak, aby se během fáze vhojování vytvořila pevná vazba mezi jeho povrchem a kostí čelisti. Zavádění implantátu probíhá v místním znecitlivění a je zcela bezbolestné, po 3-4 měsících je fáze vhojování ukončena a je možné implantát zatížit korunkou, můstkem nebo jinou formou zubní náhrady. Předpokladem úspěšné implantace a dlouhodobého fungování je výborná ústní hygiena a absence závažných chorob (těžká cukrovka, zhoubné onemocnění v orofacialní oblasti).

Co dělat když kost čelisti není dostatečně silná na zavedení implantátu?
Existuje celá řada způsobů úpravy kostní tkáně, kostní augmentace (zvětšení objemu kosti) s následným zavedením implantatů, nejedná se o nikterak nepříjemné nebo bolestivé výkony. Svou náročností se dají přirovnat k extrakci zubu.

Ošetření dentálními implantáty patří k nejosvědčenějším a nejvýhodnějším způsobům náhrady ztraceného zubu či zubů. Implantáty jsou vlastně umělé zubní kořeny, které jsou chirurgickou cestou vpraveny do kosti horní nebo dolní čelisti. Vše samozřejmě BEZBOLESTNĚ, vždy s použitím moderních anestetik a tzv.sedativní premedikace. Zubní implantáty vypadají a fungují velmi podobně jako vlastní zuby.

Dnešní stomatologie dokáže nabídnout řešení Vašeho protetického defektu (stavu při ztrátě či vrozeném chybění) moderní metodou - implantátem.

Implantát je vlastně jakýsi umělý kořen, na který je možno zachytit vlastní protetickou náhradu. Operovat lze u člověka, který je celkově zdráv ( netrpí nějakou celkovou chorobou ) a který si udržuje perfektní hygienu dutiny ústní. Každý, kdo přistupuje k implantaci si musí uvědomit, že o náhradu s implantátem si musí pečovat více, než u vlastních zubů. Vlastní operace se provádí v místním znecitlivění. Podle typu implantátu, který doporučíme k léčbě Vašeho protetického defektu, liší se další postup.

U implantátu jednodobého žiletkového následuje ihned zhotovení můstku. Tento žiletkový implantát je vhodný jako pilíř můstku, který je současně nesen i zuby. Druhým typem jsou moderní implantáty válcové, které se více podobají kořenům zubů. V naší praxi používáme nejčastěji špičkové švýcarské implantáty fy STRAUMANN, které zajišťují švýcarskou precisnost, celosvětový doživotní servis a navíc - díky speciálnímu povrchu - zkrácenou dobu oseointegrace (vhojení) na 6-8 týdnů, po které je možno implantát zatížit. Navíc zde odpadá druhá operační fáze. Tyto implantáty jsou vhodné k náhradě všech protetických defektů od jednotlivých zubů přes větší defekty až k celkovým náhradám. I když je pravda, že ne vždy se implantát ujme - určité riziko neúspěchu existuje a nelze jej předem odhadnout - je riziko neúspěchu relativně velice nízké ( cca 2-3 %).

Na našem pracovišti se věnujeme implantologii již od roku 1992, máme stovky implantologicky ošetřených pacientů a ročně zavádíme přes 100 implantátů, na které i zhotovujeme protetiku. Jsme autorizovaným implantologickým pracovištěm a máme licenci pro dentoalveolární chirurgii.

Chtěli byste se poradit s odborníkem?
Volejte: +420 222 721 266

Endodoncie


Jedná se o zubní ošetření, kterým se léčí kořenové kanál-ky a nervový systém zubu. Ošetření spočívá v jejich důkladném pročištění tzn. v odstranění nežádoucí odumřelé dřeně a v jejich hermetickém zaplnění. Slouží k uchování nevitálního ( mrtvého ) zubu v dutině ústní, a to bez ome-zení jeho funkce.

Bělení zubů


Jedná se o zubní ošetření, kterým se jednoduchým, bez-pečným a dokonalým způsobem dosáhne optimální přirozené bělosti zubů během jediné návštěvy v ordinaci. Zabarvené, pigmentované zuby je možno s úspěchem bělit o 2 až 4 odstíny. Výsledky jsou individuální, úspěšnost nelze odhadnout předem. Klient může pokračovat domácím bělením, které si sám reguluje.


Ordinační bělení:

 • rychlý efekt
 • 90 ti minutová návštěva lékaře
 • ochrana dásní
 • někdy je nutné opakování
 • vyšší finanční náklady
 • je vhodné udržovat barvu domácím bělením


Domácí bělení:

 • denní aplikace 1,5 až 2 hodiny
 • dva a více týdnů
 • zhotovení nosiče, který se používá dále pro udržení barvy do budoucna

Chtěli byste se zeptat na možnosti bělení Vašich zubů?
Rádi Vám poradíme: +420 222 721 266

Fytotherapie


Jedná se o podpůrnou metodu léčení, která se aplikuje při léčbě vaší diagnózy, kterou vám stanovil váš ošetřující lékař.

Nejedná se o žádnou chemii, ale pouze a čistě o přírodní bylinné preparáty z výtažků bylin a propolisu. Provadime i konzultace s Fytotherapeutem.

Dentální hygiena


Jedná se o zubní ošetření, které především spočívá v od-stranění zubního kamene, plaku a pigmentací, leštění výplní nebo fluoridace zubů a má za cíl zabránit nemocem dásní a eliminovat riziko zubního kazu. Správná dentální hygiena je základním předpokladem pro zdravé zuby po celý život.

Dentální hygiena jako samostatný obor je velkým přínosem pro moderní stomatologickou ordinaci. Díky dentální hygieně má stomatolog možnost se plně věnovat své odborné specializaci. Odstranění zubního kamene a plaku provádí dentální hygienistka, která Vás svou péčí zbaví projevů zánětu dásní a naučí Vás, jak o zuby pečovat doma.

Máte pocit, že je profesní ošetření dentální hygienistkou pro Vás zbytečné a že je nepotřebujete? Omyl! I zdánlivě čisté zuby potřebují alespoň jednou za čas profesionálně vyčistit. Vždyť je používáme denně a uznejte, že si tuto péči alespoň jednou za půl roku zaslouží! Navíc mnohdy stačí málo – odstranění pigmentací způsobených pitím kávy, koly, čaje či kouřením – a odcházíte spokojeni s úsměvem zářivějším!

Tento úkon provádíme i u neregistrovaných klietů.

Chtěli byste si sjednat schůzku s naší hygienistkou?
Volejte: +420 222 721 266

Parodontologie


„paradentóza„ - jedná se o zubní ošetření onemocnění tkání bezprostředně obklopující zub, dáseň a kostní lůžko v čelisti tzv. onemocnění parodontu Po zubním kazu druhé nejčastější onemocnění jehož neléčením může dojít i k předčasné ztrátě zubů.


Prevence - Zabránit vzniku parodontitidy nebo ji v raném stádiu léčit je možné pouze pravidelnou a správnou technikou ústní hygieny. Léčba se provádí pomocí léčiv jako jsou speciální zubní pasty, ústní vody nebo masážní roztoky.
Profesionální ústní hygienu v ordinaci zubního lékaře nebo u dentální hygienistky je vhodné podstoupit každých 6 měsíců.


Příznaky - Parodontitida se projevuje především ustupujícími dásněmi, jejich krvácením a zápachem z úst. V pokročilém stádiu se již zuby viklají a uvolňují následkem porušeného vaziva v okolí zubu, konečným stádiem je jejich ztráta. Mnoho lidí však bohužel žádné příznaky nezaznamená. Zubní lékař onemocnění odhalí pečlivým vyšetřením dásní speciální sondou nebo provede rentgenový snímek, na kterém je patrný úbytek kosti zubního lůžka.


Léčba - Léčbou parodontitidy se zabývá obor zvaný paradontologie. Ta usiluje o zachování a léčbu tkání zajišťujících zakotvení zubu.
Existují tři stádia závažnosti parodontitidy:

 • 1. Mírné stádium – léčba spočívá ve speciální technice čištění zubů a v odstraňování plaku a zubního kamene usazeného na povrchu korunky zubu a mírně pod úrovní dásně. Na takto ošetřeném povrchu zubů bakterie prakticky nemají šanci ulpívat.
 • 2. Střední stádium – vyžaduje odstranění naddásňového a poddásňového zubního kamene. Lékař v případě nutnosti rozhodne o chirurgické léčbě, která zahrnuje obnovení tvaru dásně nebo se přikloní k regenerační metodě obnovení ztráty kosti.
 • 3. Kritické stádium – chirurgická léčba a mnohdy i ztráta zubů je nevyhnutelná.

Dětská stomatologie


Jedná se o zubní ošetření dětí, jehož součástí je zbavit dítě strachu ze zubního lékaře, dále pravidelné preventivní prohlídky, prořezávaní prvních zoubků, péče o mléčné i stálé zoubky a jejich růst, pravidelná ústní hygiena včetně stanovení správných hygienických i vhodných stravovacích návyků.

Chtěli byste se objednat na preventivní prohlídku?
Rádi si s Vámi sjednáme termín. Volejte: +420 222 721 266

Intraorální digitální RTG a intraorální kamery


Jedná se o zubní ošetření pacientů,při kterém se prostřednictvím intraorálních kamer a intraorálního digitálního rentgenu s viziografií zjistí přesný stav chrupu pacienta, který se pak okamžitě promítne v monitoru umístěném přímo na stomatologickém křesle. Přímo na křesle má pak zubní lékař i pacient možnost přímo sledovat jak léčbu, tak i výsledek stomatologického zákroku na svém chrupu.

Protetická stomatologie


Jedná se o zubní ošetření, při kterém se nahrazují tvrdé zubní tkáně nebo celé zuby či skupiny zubů stomatologickými protetickými výrobky mezi které patří:

 • estetické keramické fazety
 • korunky (metalokeramické, celokeramické)
 • můstky
 • kořenové nástavby
 • snímací protézy (flexi, deflex-odlehčené pružné náhrady)

Ošetření v analgosedaci


Jedná se o zubní ošetření provedené ve specielně utlumeném stavu. Je určené pro neošetřitelné pacienty ( děti i dospělí ) a pacienty, kteří se obávají zubního zákroku.

Stomatochirurgie


Jedná se o zubní ošetření, které se zabývá složitějšími extrakcemi zubů, odstraněním nepříznivě uložených zubů moudrosti, resekcí kořenů zubů a eliminací zánětlivých ložisek tzv. váčků, stejně jako odstraněním menších cystických útvarů z čelistních kostí.

Záchovná stomatologie


Jak už sám název napovídá, je hlavním cílem záchovné stomatologie postižený zub např. kazem nebo úrazem zachránit. V případě lehčího poškození nezasahujícího nervový systém zubu lze takovéto defekty řešit výplní (plombou). Druh výplně – estetická bílá (fotokompozitní) či amalgámová – je stanoven individuálně na základě vyhodnocení všech specifik a také dle přání pacienta.

Jestliže se jedná o poškození většího rozsahu zasahující nervový systém zubu, je nutná léčba kořenových kanálků (endodoncie), ve kterých se postižený nerv nachází.

Veškeré zákroky jsou prováděny bezbolestně a šetrně v místním (lokálním) znecitlivění s ohledem na individuální přístup ke každému pacientovi.

Každý zub je specifický a stupeň onemocnění vyžaduje daný druh léčby. Někdy je možností více a na základě konzultace s lékařem zvolíte daný druh ošetření (amalgámová či estetická bílá výplň). V případě těžšího postižení zubu je často nutné ošetření kořenových kanálků (endodoncie)

Máte dotaz ohledně záchovné stomatologie?
Rádi Vám poradíme na tel.: +420 222 721 266